icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 - Revision af kommuneplanramme 3.1.B.11 og 3.1.BE.3 ved Smedevej og Gyvelvænget i Tommerup St.

Assens Byråd har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1 endeligt den 30. marts 2022.

Du kan se kommuneplantillægget via dette link: Kommuneplantillæg nr. 1 - Revision af kommuneplanramme 3.1.B.11 og 3.1.BE.3

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelse den 28. april 2022. Du kan læse mere om, hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside: Klagevejledning Planklagenævnet

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, kan du kontakter byplanlægger Erik Bossen på telefon 64 74 75 20

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger