icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Byvækstplan Aarup Syd

Assens Byråd vedtog den 19. december 2018 Byvækstplan Aarup Syd endeligt. Byvækstplanen Aarup Syd sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blåt/grønt landskab syd om Aarup.

De høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, vil blive samlet og anvendt i den fremtidige lokalplanlægning for de enkelte etaper. Den politiske behandling af byvækstplanen samt kommentarerne til høringssvarene kan ses her: https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/byraadet/2018-12-19-1700-944/

Du kan se Byvækstplan Aarup Syd her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har