icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af ”Byen og Bæltet – Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens”

Offentliggjort den 26. august 2021

”Byen & Bæltet – Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens” blev endelig vedtaget i Byrådet den 25. august 2021.

Udviklingsprojekt ”Byen og Bæltet”

Projektet beskriver, hvordan det er muligt, at beskytte den vestlige side af Assens Næs mod højvandshændelser og erosion via en kombination af klitlandskab, diger og forlande. Gennem det nye landskab kan der samtidig skabes et attraktivt område med bl.a. gode sandstrande, stenrev, natur, stier og mulighed for strandaktiviteter.

Projektet er første etape af en langsigtet plan for klimasikring af hele Assens by, og viser vejen for et nyt sammenhængende landskab på Assens Næs, der kan gøre området endnu mere varieret og attraktivt, end det allerede er i dag. Samtidig kan anlægget over tid tilpasse klimaændringerne ved at udbygge klitlandskabet.

Projektet befinder sig stadig i en udviklingsfase og der vil derfor ske ændringer undervejs, men projektet giver et bud på, hvordan kystbeskyttelse kan kombineres og forenes med byudvikling, klimatilpasning og rekreative funktioner i én sammenhængende løsning for området.

Du kan se udviklingsprojekt ”Byen og Bæltet her: www.assens.dk/byenogbaeltet


Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.