icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ekspropriation til omlægning af den eksisterende Evida A/S gasledning, samt sikring af den omlagte gasledning ved tinglysning af servitut

Byrådet for Assens Kommune har vedtaget, at gennemføre ekspropriation på vegne af Evida A/S, således at den eksisterende gasledning langs den Fynske Motorvej kan omlægges, og herefter sikres ved tinglysning af servitut. Omlægningen sker idet den eksisterende gasledning for nuværende er placeret i samme tracé som den kommende højhastighedsjernbane over Vestfyn.
Gasledningen skal alene omlægges ved Klokholm Station ved Grønnemose, samt Vissenbjerg Station nord for Vissenbjerg.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af varmeforsyningslovens § 16 (lovbkg. nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning), samt procesreglerne i vejlovens §§ 99-120 og § 122 (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 30. marts 2023, som angivet nedenfor:

  • Kl. 9.00: matr.nr. 1o Ormehøj, Rørup, beliggende v. Gl. Hovedvej
  • Kl. 9.45: matr.nr. 3l Hækkebølle By, Rørup, beliggende Gelstedvej 16A, 5560 Aarup
  • Kl. 10.45: matr.nr. 38 Koelbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Koelbjergvej 99, 5492 Vissenbjerg, samt matr.nr. 3l og 37 Koelbjerg By, Vissenbjerg, beliggende v. Koelbjergvej


Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v., kan ses på nedenstående links:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Assens Kommune, Jane Christine Willander – mail jcwill@assens.dk samt telefon 21 58 51 24.

Offentliggjort den 2. marts 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger