icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Drikkevandsledningen ikke er VVM-pligtig

Det er Assens Kommunes vurdering, at anlæg af drikkevandsledningen ikke er VVM-pligtig, da der ikke sker ændringer i arealanvendelsen og ikke medfører miljømæssige påvirkninger – se vedlagte afgørelse og screeningsskema

Offentliggjort den 13. februar 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: