icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Dispensation for drikkevandets

indhold af desphenyl-chloridazon på Andebølle og Omegns Vandværk

Assens Kommune meddeler dispensation for indholdet af despenyl.chloridazon i drikkevandet fra Andebølle Vandværk.

Du kan se hele afgørelsen her

Der kan efter Vandforsyningslovens § 75 klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 21. december 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: