icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Dan-Foam ApS. Revurdering af Miljøgodkendelse

Assens kommune har truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til det eksisterende produktionsapparat hos Dan-Foam ApS, Holmevænget 43, 5560 Aarup.

Du kan læse hele afgørelse her

 

Sådan klager du

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelse af denne afgørelse. Det betyder at, klagefristen udløber d. 17. februar 2023 kl. 23.59. Du skal klage skriftligt direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet og du vil blive opkrævet et gebyr. Klagevejledning og gebyrstørrelse findes i miljøgodkendelsen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Britta Tinghus, Miljø og Natur, Industri på tlf. 64 74 75 11 eller mail industri@assens.dk.

Offentliggjort den 20. januar 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger