icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

BYVÆKSTPLAN AARUP SYD

– en ramme for den fremtidige udvikling

Assens Kommune og Aarup Lokalråd har i fællesskab fået lavet en byvækstplan for udviklingen af Aarup Syd. Byvækstplanen er godkendt i Byrådet som forslag og er i høring frem til den 29. oktober 2018. Byvækstplanen beskriver landskabet omkring Aarup og de landskabelige kvaliteter, som en udvikling af området skal tage vare på. Planen beskriver også, hvordan Aarup by kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt - både i forhold til den eksisterende by og til landskabet. I planen er der, ud over boligområdernes placering, arbejdet med at skabe nye rekreative oplevelser og håndtering af regnvand som en del af et nyt blåt og grønt landskab omkring Aarup. Byvækstplanen udstikker de helt store linjer for udviklingen. Der skal efterfølgende ske en mere detaljeret planlægning i form af bebyggelsesplaner og senere lokalplaner for de enkelte etaper/udlæg til boligområder. Dette sker i takt med behovet for udvikling af ny by. Aarup Syd forventes at kunne rumme omkring 350 nye boliger - alt efter fordelingen mellem parcelhuse og tæt/lave bebyggelser.

Se Byvækstplan Aarup Syd her

Sammen med byvækstplanen er der udarbejdet en miljøvurdering. Den kan ses her

Hvordan afgiver du høringssvar?

Forslag til Byvækstplan Aarup Syd er er i høring fra den 17. september 2018 til den 29. oktober 2018. Du er velkommen til i høringsperioden at indsende høringssvar til byvækstplanen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 29. oktober 2018. Du skal indsende dine bemærkninger til Plan og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/ e-boks.
  2. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Borgermøde

Er du nysgerrig efter at høre mere om Byvækstplan Aarup Syd eller har du viden, som bør indgå i det videre arbejde, så mød op til borgermøde om byvækstplanen. Borgermødet afholdes på Aarup Fritidscenter, Ormehøjvej 4 i Aarup tirsdag den 2. oktober kl. 18.30. Tilmelding til borgermødet skal ske på plan@assens.dk med oplysning om antal, der tilmeldes. Tilmeldingsfristen er fredag den 28. september kl. 12.00. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Plan og Kultur på 64 74 75 20.

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har