icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Den nye børne- og ungepolitik er i høring

Den nye børne- og ungepolitik beskriver, hvilket grundlag for udvikling, vi ønsker at skabe sammen med børnene og de unge i Assens Kommune, og den skal bruges til at sætte retning og prioritere i hverdagen.

Politikken favner alle børn og unge fra 0 til 25 år. Både dem, der kan og vil selv, og dem, der har brug for en hjælpende hånd. Politikken handler om hele barnets og den unges liv - i hjemmet, dagtilbuddet, skolen, ungdomsuddannelsen, arbejdspladsen og fritiden. Forældrene, fagprofessionelle og andre voksne, som børn og unge har i deres liv spiller en væsentlig rolle for børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling - politikken er derfor også til dem.

Du finder udkastet til den nye børne- og ungepolitik her:

Sådan afgiver du høringssvar

Du har mulighed for at indgive dit høringssvar via borger.dk. ved at benytte linket herunder. Børne- og ungepolitikken er i høring indtil den 19. juni 2020.  

Efter høringsfristen vil de indkomne høringssvar blive gennemgået, hvorefter byrådet forventes at godkende den endelige børne- og ungepolitik på deres møde den 26. august.

Politikken vil være gældende fra 1. september 2020.