icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Skibsværft A/S revurdering af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Assens kommune har revurderet miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Assens Skibsværft A/S, Søndre Havnevej 2, 5610 Assens.
Revurderingen viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet, dog skal der fortsat meddeles dispensation til vejledende støjgrænser i dagtimerne.

Du kan se hele afgørelsen her

Afgørelsen offentliggøres i dag den 11. december 2019.  Afgørelsen om miljøgodkendelse kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 8. januar 2020.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger