icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Skibsværft A/S Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-afgørelse til Assens Skibsværft A/S, Søndre Havnevej 2, 5610 Assens. 
Assens Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til skibsophugning af glasfiberskibe i den lukkede dok.

Assens Kommune meddeler samtidig afgørelse om at skibsophugning af glasfiberskibe i den lukkede dok ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet, og dermed at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse af projektet.

Afgørelsen er offentliggjort den 18. september 2018. Afgørelserne om miljøgodkendelse og om at der ikke skal udarbejde VVM kan påklages.

Du kan se hele miljøgodkendelsen her

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 16. oktober 2018.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har