icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Service A/S. Midlertidig miljøgodkendelse af plads til modtagelse og omlastning af haveaffald

Assens kommune har truffet afgørelse om midlertidig miljøgodkendelse frem til 30. juni 2022 til Assens Affald og Genbrug, Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg.

Afgørelsen offentliggøres d. 24. februar 2021. Afgørelsen kan påklages.

Du kan se hele afgørelsen her

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 24. marts 2021.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger