icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Sandblæseri - revurdering af miljøgodkendelse

Assens kommune har revurderet miljøgodkendelsen til Assens Sandblæseri v/Frank Hansen, Krabbeløkkevej 13, 5610 Assens

Du kan se hele miljøgodkendelsen her

Assens Kommune har meddelt afgørelse om, at overfladebehandling i form af maling og sandblæsning kan fortsætte uændret.

Afgørelsen offentliggøres den 15. juli 2021. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagen skal være indgivet senest den 12. august 2021.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger