Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Kommunes Værdighedspolitik for ældreplejen i høring

Byrådet i Assens Kommune besluttede den 3. september at sende udkast til revideret Værdighedspolitik i høring.

Værdighedspolitikken for ældreplejen i Assens Kommune skal revideres. Det sker med baggrund i, at der den 1. februar 2019 trådte en ny Bekendtgørelse i kraft. Den forpligter Byrådet til senest den 31. december 2019 at vedtage en Værdighedspolitik, der ud over de områder, som indgår i den nugældende politik, også omhandler ”Bekæmpelse af ensomhed”.

Høringsperioden løber fra den 4. september til den 25. september 2019, kl. 12.00.

Høringssvarerne vil indgå i Byrådets behandling den 30. oktober 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

Høringssvar sendes til velfaerd@assens.dk

Værdighedspolitik i Assens Kommune - Høringsudkast sept. 2019

------------------------------------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag til sagen.