icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Kommunes nye sundhedspolitik "Fra MODVILJE til MOD & VILJE"

Byrådet sender ny sundhedspolitik i høring.

Byrådet i Assens Kommune besluttede den 26. juni at sende udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” i høring.

Sundhedspolitikken skal understøtte Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og konkretisere de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Byrådet ønsker at igangsætte en sundhedsbølge under mottoet: ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, hvor alle aktører får mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed, og hvor ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det.

Høringsperioden løber fra den 27. juni til den 22. august 2019, kl. 12.00.

Høringssvarene vil indgå i Byrådets behandling den 18. september 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

Høringssvar sendes til: sundhedspolitik@assens.dk

Læs høringsudkastet til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” 

 --------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.