icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse til udledning af overfladevand

via forsinkelses- og rensebassin til DLG Grønnemose på Industrivej 1 og 2, 5560 Aarup.

Samtidigt meddeles afgørelse om ikke-VVM-pligt til etablering af rensebassin.

Du kan se mere på nedenstående links.

Tilslutningstilladelse og afgørelse om ikke-VVM til etablering af forsinkelsesbassin

Bilag 1

Bilag 2 Oplandsoptælling

Bilag 3 T03.01-C - Projektplan - Grønnemose Bassin

Bilag 4 

Afgørelsen annonceres med klagefrist d. 29. juli 2020. Se klagevejledning i afgørelsen.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger