icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af midlertidig broarbejdsplads på ejendommene

  • matr. nr. 18a, Ålsbo By, Rørup, beliggende Rørupgyden 14, 5560 Aarup
  • matr. nr. 8d, Ålsbo By, Rørup, beliggende Rørupgyden 26, 5560 Aarup
  • matr. nr. 8c, Ålsbo By, Rørup, beliggende Rørupgyden 31, 5560 Aarup
  • matr. nr. 8a, Ålsbo By, Røruyp, beliggende Ålsbovej 28, 5560 Aarup
  • matr. nr. 1b, Ormehøj, Rørup, beliggende Rørup Mark 7, 5560 Aarup

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Du kan se hele tilladelsen her

Offentliggjort den 12. juni 2020

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger