icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Fjernvarme Produktion A/S. Tillægsmiljøgodkendelse til varmepumper

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse til etablering af varmepumper hos Assens Fjernvarme Produktion A/S, Stejlebjergvej 4, 5610 Assens.

Du kan læse hele afgørelse her

Sådan klager du

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber d. 9. december 2020 kl. 23.59. Du skal klage skriftligt direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet og du vil blive opkrævet et gebyr. Klagevejledning og gebyrstørrelse findes i miljøgodkendelsen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Britta Tinghus, Miljø og Natur, Industri på tlf. 64 74 75 11 eller mail industri@assens.dk.

Offentliggjort den 9. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger