icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Affald og Genbrug. Tidsbegrænset miljøgodkendelse af Glamsbjerg Genbrugsplads

Assens kommune har truffet afgørelse om tidsbegrænset miljøgodkendelse frem til 30. juni 2021 til Assens Affald og Genbrug, Kastanievej 24, 5620 Glamsbjerg.

Miljøgodkendelsen omfatter modtagelse af farligt affald direkte fra borgere, modtagelse af øvrige fraktioner i øgede mængder, samt udvidede åbningstider. Hele godkendelsen kan ses via nedenstående link:

Tidsbegrænset miljøgodkendelse af Glamsbjerg Genbrugsplads

Afgørelsen offentliggøres d. 26. februar 2021. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 26. marts 2021.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger