icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Affald og Genbrug A/S. Midlertidig miljøgodkendelse af plads til modtagelse af haveaffald og emballageaffald,

samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Assens Kommune har truffet afgørelse om midlertidig miljøgodkendelse frem til 1. september 2024 til Assens Affald og Genbrug, Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Begge afgørelser offentliggøres den 8. februar 2022. Afgørelserne kan påklages.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Klagen skal være indgivet senest den 8. marts 2022.
Se klagevejledning i afgørelserne.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger