Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på husdyrbrug

Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der søges om udvidelse fra 9.000 stk. slagtesvin til 16.704 stk. slagtesvin. I dyreenheder (DE) svarer dette til en udvidelse fra 241 DE til 494,1 DE. Udvidelsen skal ske ved forlængelse af eksisterende stalde.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til mandag den 29. januar 2018.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til tillægget om miljøgodkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 6 ugers høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 99188 (hovedansøgning)

Ansøgningsskema nr. 98981 (alternativ)

Følgebrev juni 2017

1047 2017 OML beregning samling af afkast i kip + gyllekøling skema 99188

1047 2017 OML beregning ventilationstillag + samling af afkast i kip skema 98981

OML-Multi resultat 1047 Jens Holmegård gyllekøling + kip skema 99188

OML-Multi resultat 1047 Jens Holmegård ventilationstiltag + kip skema 98981

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: