icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om tillæg til husdyrgodkendelse af svinebrug - Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til husdyrgodkendelse af svinebruget på landbrugsejendommen beliggende Langstedvej 57, Langsted, 5690 Tommerup.

Der søges om en udvidelse til den meddelte husdyrgodkendelse til produktion af søer og smågrise. Udvidelsen finder sted i en ny farestald, der opføres i forlængelse af eksisterende farestald. I den gældende godkendelse, der blev meddelt den 11. februar 2020, er der tilladelse til et samlet produktionsareal på 3.795 kvadratmeter. Dette produktionsareal ønskes nu udvidet, så der efter opførelse af ny farestald vil være et samlet produktionsareal på 4.503 kvadratmeter.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist frem til den 10. februar 2023.

Herefter vil kommunen begynde sagsbehandlingen med en vurdering af virkningen på miljøet jf. reglerne i husdyrbrugloven.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger