icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde, Sjodvangen 6, 5610 Assens

Du kan læse mere på nedenstående links:

Høringsbrev - Regulering af vandløb ifb. minivådområde - Sjodvangen 6, 5610 Assens

Ansøgning om till til etablering af minivådområde

Reguleringsprojektet fremlægges i offentlig høring i 4 uger fra d. 12. juli 2021, jf. §15 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig søges udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer.

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 9. august 2021. Sags id. 19/4599 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 12. juli 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger