icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup

Assens Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup.

Der søges om en ændring og udvidelse af ægproduktionen med et produktionsareal på 5.100 m2, der bygges på en nærliggende mark. I det eksisterende staldanlæg er der et produktionsareal på 5.335 m2 og det samlede produktionsareal efter udvidelsen bliver dermed på 10.435 m2. Ægproduktionen i det eksisterende staldanlæg er skrabeægsproduktion, og i den nye stald på barmark skal der være økologisk ægproduktion. Til stalden med økologisk ægproduktion opføres hønsegårde.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til torsdag den 21. februar 2019.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgninsskema 

Miljøkonsekvensrapport

Visualisering af barmarksprojekt

Staldtegninger

Kortmateriale

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har