icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug - Tøjstedvej 5, 5683 Haarby

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen beliggende Tøjstedvej 5, 5683 Haarby.

Der søges om miljøgodkendelse til produktion af smågrise og slagtesvin i staldanlæg med et samlet produktionsareal på 4.362 kvadratmeter. Der ønskes opført ny slagtesvinestald med produktionsareal på 3.473 kvadratmeter og ny gyllebeholder med en kapacitet på 5.000 kubikmeter.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til tirsdag den 24. juli 2018. Kommunens orienteringsbrev til omboende og ansøgningsmaterialet kan ses nedenfor.

Orienteringsbrev

Skema-202243

Miljøkonsekvensrapport, Tøjstedvej 5

Bilag 1  - Situationsplan, Tøjstedvej 5

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har