icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug - husdyrbrug ved Verninge

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen beliggende Langstedvej 57, Langsted, 5690 Tommerup.

Der søges om miljøgodkendelse til produktion af søer og smågrise i staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.795 kvadratmeter. Der ønskes ændret anvendelse af et maskinhus, hvortil der er givet tilladelse til opførelsen, men som endnu ikke er gennemført. Maskinhuset ønskes i ansøgningen indrettet til brug for hold af drægtige søer med produktionsareal på 1.100 kvadratmeter. Der ønskes også opført en kornsilo med kapacitet til opbevaring af 1.000 ton korn.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til den 31. oktober 2019. Kommunens orienteringsbrev til omboende og ansøgningsmaterialet kan ses nedenfor.

Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgningskema 211063

Miljøkonsekvensrapport

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger