icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug - husdyrbrug ved Tommerup

Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen beliggende Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der søges om miljøgodkendelse til produktion af smågrise og søer i eksisterende og nye staldanlæg med et samlet produktionsareal på 4.965 kvadratmeter. Der ønskes opført en nye smågrisestald, en ny sostald samt en ny gyllebeholder.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til fredag den 20. september 2019.

Ansøgningsskema, Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Miljøkonsekvensrapport, Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har