icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen beliggende Hjelmerupvej 20, Hjelmerup, 5690 Tommerup.  

Der søges om miljøgodkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 1.533 kvadratmeter. Der ønskes ændret i den gældende miljøgodkendelse, der kun giver mulighed for produktion af slagtesvin til en godkendelse, der både omfatter produktion af smågrise og slagtesvin.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder, at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist frem til den 23. august 2021.  

Herefter vil kommunen begynde sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail til landbrug@assens.dk

Ansøgningsskema 223298

Miljøkonsekvensrapport

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger