icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg.

Der søges om udvidelse og ændring fra 2.177 m2 slagtesvin til 4.237 m2 smågrise og slagtesvin. Udvidelsen skal ske i nyt staldanlæg, der etableres parallelt med det eksisterende staldanlæg.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til mandag den 23. marts 2020.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk

Offentliggjort den 9. marts 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger