icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug - Hellen 8, 5683 Haarby

Assens Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Hellen 8, 5683 Haarby.

Der søges om udvidelse af soholdet med et produktionsareal på 500 m2, som bygges i forlængelse af det eksisterende staldanlæg. I det eksisterende staldanlæg er der et produktionsareal på 3.275 m2 og det samlede produktionsareal efter udvidelsen bliver dermed på 3.775 m2.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til mandag den 21. januar 2019.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema

Miljøkonsekvensrapport Hellen 8, 5683 Haarby

Kort - produktionsareal i stald 2

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har