icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug Blangstrupvej 17, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen beliggende Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens.

Der søges om miljøgodkendelse til produktion af søer, smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.776 kvadratmeter. Der ønskes ændret i grundlaget for den gældende miljøgodkendelse, hvor der er tilladelse til et konkret antal dyr, til en godkendelse hvor der er tilladelse til at benytte et konkret produktionsareal.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder, at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist frem til den 28. februar 2022.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Herefter vil kommunen begynde sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger