icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget en ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der søges om udvidelse fra et produktionsareal på 2.029 m2 til 4.873 m2 med søer og smågrise. Der sker ændringer i de eksisterende stalde og der bygges tre nye stalde.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til torsdag den 30. marts 2023.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 16. marts 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger