icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Skovsbovej 67, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovsbovej 67, 5690 Tommerup.

Der søges om et ny svinebrug på 6.400 m2 til slagtesvin. Der bygges en stald med luftrensning på en mark bagved Skovsbovej 67.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til mandag den 20. september 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 223516, Skovsbovej 67

Visualisering barmarksprojekt v. Skovsbovej 67, 5690 Tommerup

Miljøkonsekvensrapport, Skovsbovej 67

Bilag 2 billede eksempel af Agrifarmstald

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk – oplys venligst sagsnr. 21/10570

Offentliggjort den 6. september 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger