icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup.

Der søges om husdyrgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 4.665 m2 til søer, smågrise og slagtesvin. Der bygges ikke nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger med det ansøgte, da der søges om godkendelse til det eksisterende.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til onsdag den 27. oktober 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 226759, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Anlægsoversigt over Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Miljøkonsekvensrapport, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger