icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 85, 5690 Tommerup.

Der søges om godkendelse til de to eksisterende stalde med et samlet produktionsareal på 3.214 m2 til slagtesvin og smågrise. Der er ikke søgt om godkendelse til opførelse af nye staldbygninger eller gødningsopbevaringsanlæg. Der er søgt om godkendelse til etablering af en overdækket drivgang mellem de to stalde.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 21 dage til torsdag den 5. januar 2023.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 15. december 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger