icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Langerod 22, 5620 Glamsbjerg.

Der søges om husdyrgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 7.393 m2 primært til søer og smågrise. Der bliver ikke bygget nogen nye stalde med det ansøgte. Derudover er der søgt om at bygge en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Gyllebeholderen skal placeres ved siden af de eksisterende gyllebeholdere. Der er tidligere givet godkendelse til den nye gyllebeholder, men den er aldrig blevet opført.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til torsdag den 4. november 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 222091, Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Miljøkonsekvensrapport, Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75  11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 21. oktober 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger