icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Kirkevej 16, 5683 Haarby

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Kirkevej 16, 5683 Haarby.

Der søges om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1.874 m2 til slagtesvin. Der bygges ikke nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger, da der søges om godkendelse til det eksisterende.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til Tirsdag den 28. september 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 205507, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Miljøkonsekvensrapport, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk. – oplys venligst sagsnr. 21/112

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger