icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Gamtoftevej 54, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Mathildelund, Gamtoftevej 54, 5610 Assens.

Der søges om en udvidelse fra 5.057 m2 til 5.607 m2 med søer og smågrise. Udvidelsen skal ske ved forlængelse af den eksisterende smågrisestald, og der etableres samtidigt en ny gyllebeholder med fast overdækning.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til fredag den 22. maj 2020.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 215539 (version 2)

Miljøkonsekvensrapport version 2

Opbevaringserklæring

Dokumentation for produktionsareal

Beredskabsplan 2017

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 7. maj 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger