icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der søges om godkendelse af det eksisterende produktionsareal på 3.172 m2, hvor dyretypen ændres fra slagtesvin til smågrise og slagtesvin, samt en ny gyllebeholder.

Det ansøgte er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til mandag den 23. august 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 221990 version 2

Miljøkonsekvensrapport vers. 2

OML -rapport

OML-beregning

Staldtegning Egerupvej 14 (gl. stald)

Staldtegning Egerupvej 14 (ny stald)

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger