icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg.

Der søges om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1.986 m2 til slagtesvin, der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til onsdag den 9. juni 2021.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Ansøgningsskema nr. 221617 (version 1), Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg

Miljøkonsekvensrapport, Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg

Billede af staldtegning, Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 26. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger