icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Annoncering af tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse om ikke-VVM pligt

Assens Service A/S. Tillægsgodkendelse til Genbrugsplads

Assens kommune har truffet afgørelse om tillægsgodkendelse til ændrede åbningstider på Assens Genbrugsplads, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse og har meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til genbrugsplads i form af ændrede åbningstider.

Du kan se hele godkendelsen her

Afgørelsen offentliggøres d. 12. juni 2017. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest mandag den 10. juli 2017.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: