icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af Strøjer Tegl A/S

Assens Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af produktionsudvidelse på Strøjer Tegl A/S, Bogyden 12, 5610 Assens.

Sagsbeskrivelse:

Der søges om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens produktionskapacitet fra 40 mill. til 55 mill. brændte enheder pr. år, samt etablering af ny klokkeovn til brænding af 2000 tons pr. år.

Kommentering:

Enhver har frem til den 26. marts 2019 ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet. Man kan i samme periode anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 2 uger, fra det er modtaget.

Ansøgningsmaterialet vil på anmodning herom, blive fremsendt digitalt eller eventuelt som papirudgave, hvis digital fremsendelse ikke er mulig.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal rettes til industri@assens.dk og være modtaget senest den 26. marts 2019.

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Britta Tinghus, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller på mail: industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har