icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af udvidelse af ensilageplads - Grambovej 24, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse om udvidelse af en ensilageplads efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 på landbrugsejendommen Grambovej 24, 5690 Tommerup.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 11 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 27. juli 2023.

Offentliggjort den 29. juni 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger