icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af to amerikanersiloer - Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af to amerikanersiloer efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10 - to amerikanersiloer, Hedekrogen 14

Anmeldelse nr. 220177, Hedekrogen 14 

Situationsplan og brandsikring, Hedekrogen 14 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 16. juli 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger