Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af kornsiloer og maskinhal

Ryttergade 44, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af fire kornsiloer og en maskinhal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Stenbrogård, Ryttergade 44, 5690 Tommerup.

Vi har afgjort, at det anmeldte der kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

§10 Tilladelse, Ryttergade 44, 5690 Tommerup (kornsiloer og maskinhal)

Ansøgningsskema nr. 203934 - anmeldeordning fra husdyrgodkendelse

§10 anmeldelse fra konsulent

Oversigtstegning

Tegning af kornsilo

Tegning af maskinhal

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 30. maj 2018.

Offentliggjort den 2. maj 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: