icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af kornsilo Langstedgyden 33, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en kornsilo efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Langstedgyden 33, 5610 Assens.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10 - opførsel af kornsilo, Langstedgyden 33, 5610 Assens

§ 10 anmeldelse kornsilo- Langstedgyden 33

Anmeldeskema nr. 224950 Langstedgyden 33

Situationsplan, Langstedgyden 33

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 5. marts 2021.

Offentliggjort den 5. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger