icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af kornsilo - Kirkevej 16, 5683 Haarby

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en kornsilo efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Nørregård, Kirkevej 16, 5683 Haarby.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

§ 10 Tilladelse, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Supplerende oplysninger anmeldelse, Kirkevej 16

Dokument for ansøgning af byggetilladelser  vedr brand, Kirkevej 16

Målskitse Sukup-Europe siloer, Kirkevej 16

Situationsplan Kirkevej 16, Haarby

Plantegning

Perspektiv

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 21. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: