icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af Hundekennel, Kirke Søbyvej 32, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af etableringen af hundekennel efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 43 på ejendommen Kirke Søbyvej 32, 5620 Glamsbjerg.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan etableres på ejendommen, da der efter hørring af nabobeboelse gives dispensation fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3 pkt. 2. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående link.

Du kan læse mere her

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug på tlf. 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger