icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af halmhus Filstruplund 22, 5683 Haarby

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af et halmhus (udvidelse af eksisterende) efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Filstrupgård, Filstruplund 22, 5683 Haarby.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

§ 10 Tilladelse, Filstruplund 22, 5683 Haarby

Ansøgninsskema nr. 205013

BOM - ansøgning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 28. juni 2018.

Offentliggjort den 31. maj 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har