icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af fodersilo på Ladegård Mark 53, 5560 Aarup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en fodersilo efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Ladegårde Mark 53, 5560 Aarup.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 18. maj 2022.

Offentliggjort den 20. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger